Các loại phụ tùng xe lửa

Phụ kiện sắt là một phần của đường sắt, dùng để theo dõi, bao gồm cả đường ray, ngu, kết nối các bộ phận, theo dõi giường, thiết bị chống lên cao, đường sắt và turnout và vân vân. Như một kết cấu kỹ thuật toàn diện, theo dõi nằm trên roadbed, đóng một vai trò hướng dẫn trong hoạt động đào tạo, trực tiếp dưới áp lực rất lớn của đầu máy xe lửa và tải của họ. Theo động lực của các hoạt động đào tạo, các thành phần khác nhau phải có đủ sức mạnh và ổn định để đảm bảo rằng các tàu theo quy định của tốc độ cao nhất, an toàn, hoạt động trơn tru và không bị gián đoạn.