Hệ thống điều khiển số của các bộ phận máy công cụ

1) màn hình, chủ yếu là sử dụng màn hình LCD màu sắc.

2) bảng điều khiển hoạt động

3) bộ vi xử lý,

4) ổ đĩa

Các nguyên tắc cơ cấu của hệ thống là phức tạp, nhưng hiếm khi trên thị trường bao gồm hệ thống Nhật bản Frank, Hệ thống Nhật bản Mitsubishi, Siemens Đức. Trong một thời gian.