Cần thiết cho các thành phần máy công cụ CNC

Một số thành phần cần thiết của công cụ máy móc NC để đảm bảo hoạt động của máy CNC máy công cụ, chẳng hạn như làm mát, chiếu sáng, theo dõi, bôi trơn, chip, vv. Nó bao gồm các thiết bị thủy lực và khí nén, thiết bị chip, máy trạm làm việc trao đổi, CNC quay và CNC chia đầu, cũng bao gồm việc phát hiện và theo dõi các thiết bị.