NC công cụ máy móc trục chính

Trục chính được sử dụng để trực tiếp đối mặt các phôi, ông được thúc đẩy bởi động cơ, cao độ, trục được gắn trên các trục, bạn có thể chíp các bộ phận của bạn để đáp ứng khác nhau sản xuất nhu cầu, sẽ còn trực tiếp ảnh hưởng đến độ chính xác gia công của trục, vòng bi nội bộ nếu đeo dễ dàng xoay ra khỏi máy gia công chính xác spindle tự nhiên thiên vị. Tốc độ trục chính nói chung là khoảng 8000 rpm, máy tốc độ cao có thể làm hơn 20.000 chu kỳ, mỗi máy là chỉ có một trục chính của gia công trung tâm truyền thống, tại kép trục chính nhiều trục gia công trung tâm đã sắp tới. 3) vít, cũng là một phần của thân máy bay, nó được thúc đẩy bởi một động cơ servo, dẫn dắt bởi vít đúc dùng đặc displacements, nhận ra sự cần thiết, trục vít-nếu không gian cũng trực tiếp được phản ánh trong độ chính xác gia công và hoàn thành nó.