Hệ thống làm mát dầu bôi trơn máy công cụ CNC

Tự động bởi động cơ bơm dầu máy dầu, trục chính dầu làm mát, và thành phần chất lỏng hệ thống cắt. Tự động dầu, mà không cần máy bơm dầu tự động hướng dẫn sử dụng, máy công việc, vài phút bơm, ống được đón nhận trên toàn cầu, chẳng hạn như trục vít, Lan can, và gây ra đường sắt mặc dầu không phải vượt qua một cách dễ dàng, ảnh hưởng đến độ chính xác. Spindle làm mát sẽ được thêm vào để làm mát trục chính của lưu hành một hệ thống làm mát, 8000 RPM spindle nên không ở trên 8000 RPM spindle phải phù hợp với. Cắt chất lỏng hệ thống tuần hoàn bằng cách bơm dầu động cơ bơm vào bể trên các phôi được xử lý.