Ổ đĩa máy công cụ CNC

Được thúc đẩy cơ cấu truyền động của máy CNC công cụ máy móc linh kiện, bao gồm cả đơn vị ổ trục chính, nguồn cấp dữ liệu và nguồn cấp dữ liệu động cơ, động cơ trục chính, và như vậy. Theo ông kiểm soát trong thiết bị số kiểm soát bởi hệ thống điện điện hoặc điện thủy lực cho trục chính và nguồn cấp dữ liệu ổ đĩa. Khi một số nguồn cấp dữ liệu liên kết, bạn có thể hoàn thành định hướng, đường thẳng, đường cong phẳng và không gian xử lý.