Máy phân loại theo sử dụng

Kim loại máy cắt CNC, bao gồm cả máy tiện CNC, CNC máy, Máy phay CNC, Máy mài CNC, khoan CNC máy và máy gia công trung tâm. những máy này rất thích hợp cho đĩa đơn, lô nhỏ và sự đa dạng của các bộ phận, có kích thước tốt nhất quán, năng suất cao và tự động hóa và trang thiết bị linh động cao.

Kim loại hình thành trong số các loại máy này bao gồm CNC uốn máy, sự kết hợp của CNC đấm, Máy CNC CNC ống uốn máy, CNC dập lỗ, và như vậy.

Đặc biệt máy; như vậy máy bao gồm các máy cắt CNC wire (điện cực), CNC EDM máy công cụ, Máy cắt CNC ngọn lửa, dành riêng cho máy CNC laser máy công cụ cắt, kết hợp các công cụ máy móc, vv.

Các loại thiết bị CNC; chế thiết bị công nghệ kiểm soát số, chẳng hạn như tự động lắp ráp máy móc, phối hợp đo máy, Máy tự động vẽ và rô bốt công nghiệp.